Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gerrit Stunnenberg (1867-1869)

Overlijdensakte van Gerrit Stunnenberg (1867-1869)

Overlijdensakte van Gerrit Stunnenberg (1867-1869) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gerrit Stunnenberg (1867-1869) weergegeven.1 Op 23 december 1869 verscheen Peter Stunnenberg (1836-1913) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om het overlijden van zijn zoon aan te geven. De ambtenaar was burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882). Peter was drie en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Dirk Heuff (1820-1902), negen en veertig jaar oud en landbouwer van beroep. De aangevers verklaarden dat Gerrit op 23 december 1869 om twee uur ’s nachts is overleden in de leeftijd van twee jaar en elf maanden. Gerrit is geboren op 24 januari 18672 en een zoon van de echtelieden Peter Stunnenberg en Gerritje van Meerten (1836-1904).3 Gerritje oefende geen beroep uit en het echtpaar was woonachtig te Opheusden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1869, aktenummer 50. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerrit-stunnenberg-1867-1869/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1836-1904-en-peter-stunnenberg-1836-1913/.