Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gerrit Cornelis van Meerten (1907-1960)

Overlijdensakte van Gerrit Cornelis van Meerten (1907-1960)

Overlijdensakte van Gerrit Cornelis van Meerten (1907-1960) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Enschede.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gerrit Cornelis van Meerten (1907-1960) weergegeven..1 Op 28 september 1960 verscheen Aaldert Peddemos (1904-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Enschede om aangifte te doen van het overlijden van Gerrit Cornelis. Aaldert was vijf en vijftig jaar jaar oud, aanspreker van beroep en woonachtig te Neede. Hij verklaarde dat Gerrit Cornelis op 24 september 1960 om kwart voor één in de middag is overleden in de leeftijd van twee en vijftig jaar. Gerrit Cornelis was textielarbeider van beroep, geboren te Elst en woonachtig te Neede.2 Hij was weduwnaar van Bertha Lammers (1906-1954) en zoon van Jan van Meerten (1876-1967) en wijlen Johanna van den Brenk (1874-1952). Jan was zonder beroep en woonachtig te Valburg.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Enschede, overlijdensakten, 1960, aktenummer 865. Te raadplegen via de website van Collectie Overijssel: www.collectieoverijssel.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerrit-cornelis-van-meerten-1907-1960/.