Home » Genealogie » Overlijdensakte van Francisca Theresia Johanna de Ridder (1895-1942)

Overlijdensakte van Francisca Theresia Johanna de Ridder (1895-1942)

Overlijdensakte van Francisca Theresia Johanna de Ridder (1895-1942) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Francisca Theresia Johanna de Ridder (1895-1942) weergegeven.1 Op 23 januari 1942 verscheen Jacob van Tricht (1878-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om aangifte te doen van het overlijden van Francisca Theresia Johanna. Jacob was drie en zestig jaar oud, lijkbezorger van beroep en woonachtig te Rotterdam. Hij verklaarde dat Francisca Theresia Johanna op 21 januari 1942 om elf uur in de avond is overleden. Zij was zes en veertig jaar oud, geboren te Arnhem en woonachtig te Rotterdam.2 Zij was de echtgenote van Pieter van Eijk (1890-1979) en een dochter van Johannes Arie de Ridder (1852-1950) en wijlen Gerritje van Meerten (1859-1898). Johannes Arie was zonder beroep en woonachtig te Rotterdam, Gerritje was al overleden.3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, overlijdensakten, 1942, aktenummer 339. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-francisca-theresia-johanna-de-ridder-1895-1942/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.