Home » Genealogie » Overlijdensakte van Dina van Meerten (1855-1937)

Overlijdensakte van Dina van Meerten (1855-1937)

Overlijdensakte van Dina van Meerten (1855-1937) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Dina van Meerten (1855-1937) weergegeven.1 Op 25 maart 1937 deed Johannes Jacobus Roelofs (±1882-1951) voor de Burgerlijke Stand van de gemeente ’s-Gravenhage aangifte van het overlijden van Dina. Johannes Jacobus was vijf en vijftig jaar oud en bode van beroep, hij woonde in ’s-Gravenhage. Hij verklaarde dat Dina op 23 maart 1937 om kwart over acht in de avond is overleden in de leeftijd van twee en tachtig jaar. Dina is geboren te Delft, ongehuwd en oefende geen beroep uit.2 Zij was de ongehuwde dochter van de wijlen echtelieden Huibert Elize van Meerten (1803-1890) en Dina van der Willigen (1814-1891).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, overlijdensakten, 1937, aktenummer 655. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dina-van-meerten-1855-1937/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hubertus-eliza-van-meerten-1803-1890-en-dina-van-der-willigen-1814-1891/.