Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cornelis Tuinman (1925-1928)

Overlijdensakte van Cornelis Tuinman (1925-1928)

Overlijdensakte van Cornelis Tuinman (1925-1928) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Schagen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelis Tuinman (1925-1928) weergegeven.1 Op 31 januari 1928 verscheen Jan Adrianus Zwaag (1867-1938) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Schagen. Jan Adrianus was één en zestig jaar oud, aanspreker van beroep en woonachtig te Schagen. Hij deed de aangifte samen met Jacob de Vries (±1884-?), vier en veertig jaar oud, gemeentebode van beroep en woonachtig te Schagen. Zij verklaarden dat Cornelis op 30 januari 1928 om half negen in de avond is overleden in de leeftijd van drie jaar. Hij was een zoon van Cornelis Tuinman (1889-?) en Geertruida Hendrika Jacobina van Meerten (1902-?). Cornelis was landbouwer van beroep en Geertruida Hendrika Jacobina zonder beroep. Het echtpaar woonde te Schagen.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Schagen, overlijdensakten, 1928, aktenummer 6. Te raadplegen via de website van het Noord-Hollands Archief: www.noord-hollandsarchief.nl.