Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cornelia van Meerten (1891-1961)

Overlijdensakte van Cornelia van Meerten (1891-1961)

Overlijdensakte van Cornelia van Meerten (1891-1961) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Nijmegen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelia van Meerten (1891-1961) weergegeven.1 Op 12 mei 1961 verscheen Jan Albert de Hartog (1911-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Nijmegen om aangifte te doen van Cornelia. Jan Albert was vijftig jaar oud, begrafenisondernemer van beroep en woonachtig te Nijmegen. Hij verklaarde dat Cornelia op 11 mei 1961 om kwart voor twee in de middag is overleden in de leeftijd van negen en zestig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Kesteren en woonachtig te Nijmegen.2 Zij was weduwe van Peter Geurts (1889-1958) en een dochter van wijlen de echtelieden Jan van Meerten (1859-1930) en Mijntje van der Linden (1864-1932).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Nijmegen, overlijdensakten, 1961, aktenummer 488. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cornelia-van-meerten-1891-1961/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1859-1930-en-mijntje-van-der-linden-1864-1932/.