Home » Genealogie » Overlijdensakte van Catharina Hubertina Aretz (1876-1961)

Overlijdensakte van Catharina Hubertina Aretz (1876-1961)

Overlijdensakte van Catharina Hubertina Aretz (1876-1961) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Catharina Hubertina Aretz (1876-1961) weergegeven.1 Op 2 juni 1961 verscheen Hendrik Gemser (1895-?) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van ’s-Gravenhage om aangifte te doen van het overlijden Catharina Hubertina. Hendrik was vijf en zestig jaar oud en oefende geen beroep uit. Hij verklaarde dat Catharina Hubertina op 2 juni 1961 om vijf uur in de ochtend in de gemeente ’s-Gravenhage is overlijden in de leeftijd van 85 jaar. Catharina Hubertina is geboren in Willich (Duitsland), oefende voor haar overlijden geen beroep uit en woonde te ’s-Gravenhage. Zij is getrouwd geweest met Zeger van Meerten (1872-1938) en een dochter van de wijlen echtelieden Jakob Aretz (?-?) en Wilhelmina Schiffer (?-?).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, overlijdensakten, 1961, aktenummer 1219. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.