Home » Genealogie » Overlijdensakte van Anna Muller (1913-1913)

Overlijdensakte van Anna Muller (1913-1913)

Overlijdensakte van Anna Muller (1884-1956) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Nijmegen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Anna Muller (1913-1913) weergegeven.1 Op 25 april 1913 verscheen Wilhelmus Eduard Klevant (1854-1920) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Nijmegen om aangifte te doen van het overlijden van Anna. Wilhelmus Eduard was negen en vijftig jaar oud en kleermaker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Antonie Manuel Oosterdijk (1873-1953), veertig jaar oud en ambtenaar ter secretarie van beroep. Zij verklaarden dat Anna op 23 april 1913 om vier uur in de middag is overleden in de leeftijd van dertien dagen. Zij was geboren en woonachtig te Nijmegen.2 Anna was een dochter van Hendrik Muller (1884-1956) en Jansje van Meerten (1889-?).3 Hendrik was timmerman van beroep en Jansje zonder beroep. Het echtpaar woonde te Nijmegen.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Nijmegen, overlijdensakten, 1913, aktenummer 296. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-anna-muller-1913-1913/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jansje-van-meerten-1889-en-hendrik-muller-1884-1956/.