Home » Genealogie » Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Maria Theodora Dur (1806-?)

Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Maria Theodora Dur (1806-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maria Theodora Dur (1806-?) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig.2 Jacoba was de huisvrouw van Jan Teunisse (±1768-1834).3 Maria Theodora werd op 2 november 1806 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 25 oktober 1806. De ouders van Maria Theodora waren Marten Dur (?-?) en Willemina van Wekrom (?-?).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 62. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hoe Jacoba verwant is aan de doopouders is de auteur (nog) onbekend.
  3. Beter bekend als Jan van Veenendaal.