Home » Genealogie » Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Gerrit Kornelisse van Ochten (1811-1815)

Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Gerrit Kornelisse van Ochten (1811-1815)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerrit Kornelisse van Ochten (1811-1815) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig. Jacoba was de huisvrouw van Jan Teunisse2 (±1768-1834). Gerrit Kornelisse werd op 13 april 1811 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 28 april 1811. De ouders van Gerrit Kornelisse waren Bart van Ochten (1755-1837) en Metje Sandijk (1765-1846).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 69. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Beter bekend als Jan van Veenendaal.