Home » Genealogie » Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Dirk Jan Vonk van Lienden (1810-1865)

Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Dirk Jan Vonk van Lienden (1810-1865)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Dirk Jan Vonk van Lienden (1810-1865) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig.2 Jacoba was de huisvrouw van Jan van Veenendaal (±1768-1834). Gerrit werd op 7 augustus 1810 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 19 augustus 1810. De ouders van Gerrit waren Jan Vonk van Lienden (1768-1833) en Catharina van der Heijden (1776-1829).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 68. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Jan Vonk van Lienden (1768-1833) was een zoon uit het tweede huwelijk van zijn vader Anthonij Vonk van Lienden. Eerder was Anthonij getrouwd geweest met Johanna van Meerten, de tante van Jacoba.