Home » Genealogie » Huwelijksinschrijving van Krijn van Meerten (1730-?) en Cornelia de Haas (?-?)

Huwelijksinschrijving van Krijn van Meerten (1730-?) en Cornelia de Haas (?-?)

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Krijn van Meerten (1730-?) en Cornelia de Haas (?-?) weergegeven.1 Op 27 april 1764 is dit aanstaande echtpaar in ondertrouw opgenomen in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Krijn van Meerte was een jongeman afkomstig uit de Marsch en Cornelia de Haas was weduwe van Fredrik van Brink (?-?) en geboren te Kesteren. Wat de exacte huwelijksdatum van dit echtpaar is, wordt niet aangegeven.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduitsch- Gereformeerde Gemeente Lienden, Doopen Trouwboek, a. Doopinschrijvingen 1738-1771, b. Trouwinschrijvingen 1738-1771, c. Lidmaten, RBS 1060, p. 24. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Een meer authentieke versie is te vinden op de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.