Home » Genealogie » Huwelijksinschrijving van Jacob van Meerten (?-?) en Anna van Hattum (?-?)

Huwelijksinschrijving van Jacob van Meerten (?-?) en Anna van Hattum (?-?)

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Jacob van Meerten (?-?) en Anna van Hattum (?-?) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar is op 21 maart 1777 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel in wettige ondertrouw opgenomen. Jacob van Meerten was scheepen van beroep en weduwnaar van Margaretha van Brenk2 (?-?) Anna van Hattum was een Jonge Dochter geboren te Eck. Na hun drie zondagse onverhinderde huwelijksproclamatiën zijn zij op 6 april 1777 in de huwelijkse staat bevestigd.

Voetnoten

  1. Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel, Trouwboek, 1772-1794, D.T.B. 1085.2, p. 6. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Een meer authentieke versie is te vinden via de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl. Bijzonder genoeg staat er dezelfde tekst, maar in ander handschrift.
  2. Hier Maragreta genoemd.