Home » Genealogie » Huwelijksinschrijving van Anneke van Meerten (?-?) en Jan van Renkum (?-?)

Huwelijksinschrijving van Anneke van Meerten (?-?) en Jan van Renkum (?-?)

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Anneke Jans van Meerten (?-?) en Jan Jacobsen van Renkum (?-?) weergegeven.1 Ze zijn op 27 maart 1718 in de middag in de kerk te Lienden met elkaar getrouwd. Op dezelfde dag als haar broer Klaas.2 Anneke was een jongedochter woonachtig in de Marsch. Jan was een jongeman woonachtig te Lienden.

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 83. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. De huwelijksinschrijving van Klaas en Willemke is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksinschrijving-van-klaas-van-meerten-en-willemke-van-ingen/.