Home » Genealogie » Huwelijksakte van Tonia Hendrina van Meerten (1846-1918) en Teunis Peters (1845-1919)

Huwelijksakte van Tonia Hendrina van Meerten (1846-1918) en Teunis Peters (1845-1919)

Eerste blad van de huwelijksakte van Tonia Hendrina van Meerten (1846-1919) en Teunis Peters (1845-1919) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.
Tweede blad van de huwelijksakte van Tonia Hendrina van Meerten (1846-1919) en Teunis Peters (1845-1919) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Tonia Hendrina van Meerten (1846-1918) en Teunis Peters (1845-1919) weergegeven.1 Op 13 mei 1869 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was wethouder Jan van Ommeren.

Teunis Peters was vier en twintig jaar oud en dienstknecht van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Lienden.2 Teunis was de meerderjarige zoon van wijlen Dirk Peters (1801-1868) en Alida3 Kapellen (1809-1877). Alida was zonder beroep en woonachtig te Lienden.

Tonia Hendrina van Meerten was drie en twintig jaar oud en dienstmeid van beroep. Zij was geboren te Echteld en woonachtig te Lienden.4 Tonia Hendrina was de meerderjarige dochter van Teunis Willem van Meerten (1819-1875) en Heiltje Jansen (1820-1898).5 Zij waren arbeidslieden en woonden te Lienden.

Het echtpaar heeft de volgende stukken overhandigd: 1) Een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie door de bruidegom, 2) Een geboorteakte van de bruidegom, 3) Een geboorteakte van de bruid en 4) Een akte van overlijden van de vader van de bruidegom. De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid waren bij de huwelijksvoltrekking aanwezig en gaven toestemming tot dit voorgenomen huwelijk. De huwelijksafkondigingen zijn gedaan te Lienden op de zondagen 2 mei 1869 en 9 mei 1869 en daar zijn geen bezwaren tegen opgekomen. Na het ‘Ja’-woord tegenover de ambtenaar zijn zij in de huwelijkse staat verbonden.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Cornelis Maters (1846-1880), vier en twintig jaar oud, planter van beroep en woonachtig in de Gemeente Valburg.
  2. Gerrit van der Assen (1827-1911), vier en veertig jaar oud, planter van beroep en woonachtig te Elst.
  3. Willem Cornelis van Voorthuizen (1823-1888), negen en twintig jaar oud, landbouwer van beroep en woonachtig in de Gemeente Lienden.
  4. Andries Johannes Graber (1826-1884), twee en veertig jaar oud, veldwachter van beroep en woonachtig in de Gemeente Lienden.

De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid konden de akte niet ondertekenen, omdat zij niet konden schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1869, aktenummer 11. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-teunis-peters-1845-1919/.
  3. Ook wel Daatje genoemd.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-tonia-hendrina-van-meerten-1846-1918/.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-teunis-willem-van-meerten-1819-1875-en-heiltje-jansen-1820-1898/.