Home » Genealogie » Huwelijksakte van Teuntje van Meerten (1913-1999) en Katrinus Peters (1900-1980)

Huwelijksakte van Teuntje van Meerten (1913-1999) en Katrinus Peters (1900-1980)

Huwelijksakte van Teuntje van Meerten (1913-1999) en Katrinus Peters (1900-1980) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Teuntje van Meerten (1913-1999) en Katrinus Peters (1900-1980) weergegeven.1 Op 26 april 1935 verschenen zij voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om een huwelijk aan te gaan.

Katrinus Peters was vijf en dertig jaar oud en boomkweker van beroep. Hij woonde in de Gemeente Kesteren en was de meerderjarige zoon van wijlen Katrinus Peters (1863-1916) en Adriana Spronk (1873-1953), zonder beroep en ook woonachtig in de Gemeente Kesteren.

Teuntje van Meerten was een en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was de meerderjarige dochter van Ruth van Meerten (1886-1948), acht en veertig jaar oud, boomkweker van beroep en wonende in de Gemeente Kesteren, en Willemina Katrina van Leijen (1892-1916). De vader van de bruid gaf toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk.

De eerste afkondiging werd gedaan op 13 april 1935 en er zijn geen bezwaren gekomen tegen het voorgenomen huwelijk. Het echtpaar had twee getuigen meegenomen: (1) Ruth van Meerten (1912-2001), broer van de bruid, boomkweker van beroep en twee en twintig jaar oud, en (2) Marius Peters (1902-1989), broer van de bruidegom, landarbeider van beroep en twee en dertig jaar oud.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, Huwelijksakten, 1935, aktenummer 8. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.