Home » Genealogie » Huwelijksakte van Maartje van Meerten (1919-2008) en Gijsbert van Kuilenburg (1915-1980)

Huwelijksakte van Maartje van Meerten (1919-2008) en Gijsbert van Kuilenburg (1915-1980)

Eerste blad van de huwelijksakte van Maartje van Meerten (1919-2008) en Gijsbert van Kuilenburg (1915-1980) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.
Tweede blad van de huwelijksakte van Maartje van Meerten (1919-2008) en Gijsbert van Kuilenburg (1915-1980) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Maartje van Meerten (1919-2008) en Gijsbert van Kuilenburg (1915-1980) weergegeven.1 Op 10 februari 1943 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om een huwelijk aan te gaan.

Gijsbert was zeven en twintig jaar oud en landarbeider van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Lienden.2 Gijsbert was de meerderjarige zoon van wijlen Gijsbert van Kuilenburg (1861-1928) en Johanna van Merkesteijn (1881-1962). Johanna was een en zestig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Lienden.

Maartje was drie en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Lienden.3 Maartje was de meerderjarige dochter van Jan van Meerten (1884-1966) en Maartje Susanna de Bruin (1886-1956).4 Jan was landarbeider van beroep en Maartje Susanna zonder beroep. Het echtpaar woonde te Lienden.

De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid waren aanwezig en verklaarde toestemming te verlenen. De moeder van de bruid was elders en gaf toestemming blijkens akte van 5 februari 1943. De huwelijksafkondiging heeft zonder stuiting plaats gehad op 17 februari 1943. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Peter Hendrik van Meerten (1907-1982), vijf en dertig jaar oud, landarbeider van beroep, woonachtig te Lienden en een broer van de bruid.
  2. Marinus van Kuilenburg (1912-1973), dertig jaar oud, winkelier van beroep, woonachtig te Lienden en een broer van de bruidegom.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1943, aktenummer 1. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gijsbert-van-kuilenburg-1915-1980/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maartje-van-meerten-1919-2008/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1884-1966-en-maartje-susanna-de-bruin-1886-1956/.