Home » Genealogie » Huwelijksakte van Johan van Meerten (1910-1991) en Cato van Schaik (1908-2001)

Huwelijksakte van Johan van Meerten (1910-1991) en Cato van Schaik (1908-2001)

Huwelijksakte van Johan van Meerten (1910-1991) en Cato van Schaik (1908-2001) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Johan van Meerten (1910-1991) en Cato van Schaik (1908-2001) weergegeven.1 Op 26 juni 1941 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg om een huwelijk aan te gaan.

Johan van Meerten was dertig jaar oud en landarbeider van beroep. Hij was geboren te Elst en woonachtig te Valburg.2 Johan was de meerderjarige zoon van Jan van Meerten (1876-1967) en Johanna van den Brenk (1874-1952).3 Jan was landarbeider van beroep en Johanna zonder beroep. Het echtpaar woonde te Valburg.

Cato van Schaik was twee en dertig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Valburg.4 Cato was de meerderjarige dochter van Jacob van Schaik (1875-1949) en wijlen Johanna Christian van de Pol (1877-1916). Jacob was zonder beroep en wonende in de Gemeente Valburg.

De afkondiging is onverhinderd geschied in de Gemeente Valburg op 14 juni 1941. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Willem van Schaik (1898-?), drie en veertig jaar oud, aannemer van beroep, woonachtig te Dodewaard en een broer van de bruid.
  2. Jan Willem van Meerten (1915-?), zes en twintig jaar oud, loodgieter van beroep, woonachtig te Valburg en een broer van de bruidegom.5

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Valburg, huwelijksakten, 1941, aktenummer 22. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johan-van-meerten-1910-1991/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1876-en-johanna-van-den-brenk-1874-1952/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cato-van-schaik-1908-2001/.
  5. Jan Willem was het jongere broertje van Johan. Over hem is bij de auteur (nog) niet zoveel bekend.