Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jan van Meerten (1808-1897) en Geurtje Verburgt (1814-1893)

Huwelijksakte van Jan van Meerten (1808-1897) en Geurtje Verburgt (1814-1893)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jan van Meerten (1808-1897) en Geurtje Verburgt (1814-1893) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jan van Meerten (1808-1897) en Geurtje Verburgt (1814-1893) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jan van Meerten (1808-1897) en Geurtje Verburgt (1814-1893) weergegeven.1 Op 27 februari 1835 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was burgemeester Aart Verbrugh (1772-1846).

Jan van Meerten was een jongeman van zes en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Lienden.2 Jan was de meerderjarige zoon van Frederik3 van Meerten (1766-1845) en wijlen Luthera4 van de Peppel (1768-1830).5 Frederik was arbeider van beroep en woonachtig te Lienden.

Geurtje Verburgt was een jongedochter van twintig jaar oud. Zij was geboren te Herveld en woonachtig te Lienden.6 Geurtje was de minderjarige dochter van Michiel Verburgt (1782-1837) en wijlen Christina Klaassen (1781-1827). Michiel was arbeider van beroep en woonachtig te Lienden.

De afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad op 15 februari 1835 en 22 februari 1835. Het aanstaande echtpaar overhandigde de volgende stukken: (1) Het certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie. (2) Het doopextract van de bruidegom. (3) De overlijdensakte van de moeder van de bruidegom. (4) De geboorteakte van de bruid. (5) De overlijdensakte van de moeder van de bruid. Beide vaders hebben toestemming gegeven tot dit huwelijk. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had de volgende getuigen meegebracht:

  1. Aart van Ewijk (1780-1863), vier en vijftig jaar oud, herbergier van beroep en woonachtig te Lienden.
  2. Johan Andries Bender (1792-1885), twee en veertig jaar oud, schoenmaker van beroep en woonachtig te Lienden.
  3. Cornelis van Lienden (1790-1878), vier en veertig jaar oud, metselaar van beroep en woonachtig te Lienden.
  4. Jan van Ommeren (1807-1885), acht en twintig jaar oud, herbergier van beroep en woonachtig te Lienden.

De akte werd door iedereen ondertekend behalve de vader van de bruid en de vader van de bruidegom, omdat zij niet konden schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1835, aktenummer 1. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-jan-van-meerten-1808-1897/.
  3. Hier Fredrik genoemd.
  4. Hier Lotje genoemd.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-frederik-van-meerten-1766-1845-en-luthera-van-de-peppel-1768-1830/.
  6. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-geurtje-verburgt-1814-1893/.