Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jan Derk van Meerten (1906-1983) en Janna Coenen (1916-?)

Huwelijksakte van Jan Derk van Meerten (1906-1983) en Janna Coenen (1916-?)

Huwelijksakte van Jan Derk van Meerten (1906-1983) en Janna Coenen (±1917-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jan Derk van Meerten (1906-1983) en Janna Coenen (1916-?) weergegeven.1 Op 3 juni 1937 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg om een huwelijk aan te gaan.

Jan Derk van Meerten was dertig jaar oud en motordrijver van beroep. Hij was geboren te Elst en woonachtig te Valburg.2 Jan Derk was de meerderjarige zoon van Jan van Meerten (1876-1967) en Johanna van den Brenk (1874-1952).3 Jan was veldarbeider van beroep en Johanna zonder beroep. Het echtpaar woonde te Valburg.

Janna Coenen was twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Valburg. Janna was de minderjarige dochter van Lijsbertus Johannes Coenen (1876-1960) en Grietje van der Linden (1879-1853). Lijsbertus Johannes was zestig jaar oud en steenfabrieksarbeider van beroep en Grietje was zeven en vijftig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar woonde te Valburg. De ouders van de bruid waren aanwezig en verklaarden toestemming te geven tot dit huwelijk.

De huwelijksafkondiging is onverhinderd geschied te Valburg op 22 mei 1937. Nadat de vragen van de ambtenaar werden beantwoord hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Jan van Meerten (1876-?), een en zestig jaar oud, veldarbeider van beroep, woonachtig te Valburg en vader van de bruidegom.
  2. Hendrik Christiaan Vink (1902-1977), vier en dertig jaar oud, ambtenaar ter secretarie van beroep en woonachtig te Valburg.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Valburg, huwelijksakten, 1937, aktenummer 23. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-derk-van-meerten-1906-1983/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1876-en-johanna-van-den-brenk-1874-1952/.