Home » Genealogie » Huwelijksakte van Gerrit Cornelis van Meerten (1907-1960) en Bertha Lammers (1906-1954)

Huwelijksakte van Gerrit Cornelis van Meerten (1907-1960) en Bertha Lammers (1906-1954)

Eerste blad van de huwelijksakte van Gerrit Cornelis van Meerten (1907-1960) en Bertha Lammers (1906-1954) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Neede.
Tweede blad van de huwelijksakte van Gerrit Cornelis van Meerten (1907-1960) en Bertha Lammers (1906-1954) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Neede.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Gerrit Cornelis van Meerten (1907-1960) en Bertha Lammers (1906-1954) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 18 februari 1933 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Neede om een huwelijk aan te gaan.

Gerrit Cornelis van Meerten was vijf en twintig jaar oud en textielarbeider van beroep. Hij was geboren te Elst en woonachtig te Neede.2 Gerrit Cornelis was de meerderjarige zoon van Jan van Meerten (1876-1967) en Johanna van den Brenk (1874-1952).3 Jan was zeven en vijftig jaar oud en landbouwer van beroep en Johanna was acht en vijftig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar woonde te Valburg.

Bertha Lammers was zes en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en wonende te Neede.4 Bertha was de meerderjarige dochter van Willem Lammers (1879-1962) en Arendina Johanna Top (1878-1954). Willem was drie en vijftig jaar oud en metselaar van beroep en Arendina Johanna was vier en vijftig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar woonde te Neede.

Beide ouders waren aanwezig en hebben verklaard hun toestemming tot dit huwelijk te verlenen. De huwelijksafkondiging is gedaan te Neede op 4 februari 1933. Na de gestelde vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Hendrik Jan Hulshof (1903-1965), dertig jaar oud, fabrieksarbeider van beroep, woonachtig te Lonneker en zwager van de bruid.5
  2. Willem Ordelman (1868-1936), vijf en zestig jaar oud, landbouwer van beroep en woonachtig te Neede.
  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Neede, huwelijksakten, 1933, aktenummer 3. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerrit-cornelis-van-meerten-1907-1960/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1876-en-johanna-van-den-brenk-1874-1952/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-bertha-lammers-1906-1954/.
  5. Hendrik Jan was getrouwd met Hendrika Johanna Lammers (1903-?), de zus van Bertha.