Home » Genealogie » Huwelijksakte van Evertje van Meerten (1862-1942) en Johannes Arie de Ridder (1852-1950)

Huwelijksakte van Evertje van Meerten (1862-1942) en Johannes Arie de Ridder (1852-1950)

Huwelijksakte van Evertje van Meerten (1862-1942) en Johannes Arie de Ridder (1852-1950) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Evertje van Meerten (1862-1942) en Johannes Arie de Ridder (1852-1950) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 20 november 1907 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om een huwelijk aan te gaan.

Johannes Arie de Ridder, vijf en vijftig jaar oud en los werkman van beroep. Hij is geboren te Tiel en woonachtig te Rotterdam.2 Johannes Arie was weduwnaar van Gerritje van Meerten (1859-1898).3 Hij was de meerderjarige zoon van Franciscus de Ridder (1823-1918) en wijlen Gerdina Krol (1829-1865). Franciscus is zonder beroep en woonachtig te Rotterdam.

Evertje van Meerten was vijf en veertig jaar oud en zonder beroep. Zij is geboren te Lienden en woonachtig te Rotterdam.4 Evertje was de meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Jerphaas5 van Meerten (1829-1873) en Johanna Spies (1831-1869.6

De afkondigingen tot dit huwelijk hebben onverhinderd plaatsgevonden op 17 november 1907 bij Koninklijk Besluit nummer 35 van 23 oktober 1907. Hierbij is dispensatie verleend van het verbod, vervat in artikel 88 van het burgerlijk wetboek. Na de vragen van de ambtenaar en het ‘Ja’-woord werd het huwelijk gesloten.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

1. Edward Gustav Maltha (1872-1936), vijf en dertig jaar oud en adjunctcommies ter secretarie van beroep.
2. Gijsbert Vermeulen (1849-1909), acht en vijftig jaar oud en stadssergeant van beroep.
3. Anthony Eikenhout (1857-1926), vijftig jaar oud en stadssergeant van beroep.
4. Adriaan Jan Klink (1867-1933), veertig jaar oud en stadssergeant van beroep.

Alle getuigen woonden te Rotterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, huwelijksakten, 1907, aktenummer 2819. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-evertje-van-meerten-1862-1942/.
  3. Gerritje was de zus van Evertje.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-evertje-van-meerten-1862-1942/.
  5. Hier geschreven als Jerfaas.
  6. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerphaas-van-meerten-1829-1873-en-johanna-spies-1831-1869/.