Home » Genealogie » Huwelijksakte van Derkje Willemina van Meerten (1896-1983) en Hendrik den Ambtman (1896-1982)

Huwelijksakte van Derkje Willemina van Meerten (1896-1983) en Hendrik den Ambtman (1896-1982)

Huwelijksakte van Derkje Willemina van Meerten (1896-1983) en Hendrik den Ambtman (1896-1982) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Derkje Willemina van Meerten (1896-1983) en Hendrik den Ambtman (1896-1982) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 18 mei 1922 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen.

Hendrik den Ambtman was vijf en twintig jaar oud en spoorbeambte van beroep. Hij was geboren te Zoelen en woonachtig te Haarlem.2 Hendrik was de meerderjarige zoon van Martinus Hendrikus den Ambtman (1847-1936) en wijlen Hendrijna van der Linden (1852-1913). Martinus Hendrikus was vier en zeventig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Zoelen.

Derkje Willemina van Meerten was zes en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Kesteren en woonachtig te Hemmen, en de laatste zes maanden te Heemstede.3 Derkje Willemina was de meerderjarige dochter van Jan van Meerten (1859-1930) en Mijntje van der Linden (1864-1932).4 Jan was twee en zestig jaar oud en stationsarbeider van beroep. Mijntje was acht en vijftig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar woonde te Hemmen.

De vader van de bruidegom en de ouders van de bruid waren aanwezig en verklaarden toestemming te geven tot dit huwelijk. De huwelijksafkondiging is onverhinderd geschied, zowel te Hemmen, Haarlem als Heemstede op 6 mei 1922. Na de vragen van de ambtenaar gaven zij elkaar het ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had de volgende getuigen meegebracht:

  1. Peter Geurts (1889-1958), hij was drie en dertig jaar oud, arbeider remmer van beroep, woonachtig te Nijmegen en zwager van de bruid.5
  2. Dirk Jan Jansen (1871-1945), vijftig jaar oud, landarbeider van beroep, woonachtig te Zoelen en zwager van de bruidegom.6

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Hemmen, huwelijksakten, 1922, aktenummer 1. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-den-ambtman-1896-1982/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-derkje-willemina-van-meerten-1896-1983/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1859-1930-en-mijntje-van-der-linden-1864-1932/.
  5. Hij was getrouwd met Cornelia van Meerten (1891-1961), de zus van Derkje Willemina.
  6. Hij was getrouwd met Geurtje den Ambtman (1878-1954), de zus van Hendrik.