Home » Genealogie » Huwelijksakte van Bertus van Meerten (1908-1943) en Alberta Hendrika Coenen (1907-?)

Huwelijksakte van Bertus van Meerten (1908-1943) en Alberta Hendrika Coenen (1907-?)

Huwelijksakte van Bertus van Meerten (1908-1943) en Alberta Hendrika Coenen (1907-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Bertus van Meerten (1908-1943) en Alberta Hendrika Coenen (1907-?) weergegeven.1 Op 15 september 1932 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg om een huwelijk aan te gaan.

Bertus was vier en twintig jaar oud en besteller bij de posterijen van beroep. Hij was geboren te Kesteren en woonachtig te Wageningen.2 Bertus was de meerderjarige zoon van wijlen Andries van Meerten (1875-1909) en Evertje van de Kolk (1887-1974). Evertje was vijf en veertig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Wageningen.3

Alberta Hendrika was vijf en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Valburg.4 Alberta Hendrika was de meerderjarige dochter van Teunis Coenen (1861-1944) en Alberta Hendrika van Kleef (1866-1945). Teunis was een en zeventig jaar oud en Alberta Hendrika was zes en zestig jaar oud. Het echtpaar was zonder beroep en woonachtig in de Gemeente Valburg.

De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid verklaarden hun toestemming te geven tot dit huwelijk. De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting plaatsgehad, zowel in de Gemeente Valburg als in de Gemeente Wageningen, op 3 september 1932, Na de vragen van de ambtenaar gaven zij elkaar het ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Derk Weijman (1884-1959), zeven en veertig jaar oud, sigarenmaker van beroep, woonachtig te Wageningen en stiefvader van de bruidegom.5
  2. Hendrik Jan Coenen (1901-1978)6, een en dertig jaar oud, winkelier van beroep, woonachtig te Valburg en broer van de bruid.

De vader van de bruid kon de akte niet ondertekenen, omdat hij niet kon schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Valburg, huwelijksakten, 1932, aktenummer 26. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-bertus-van-meerten-1908-1943/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-andries-van-meerten-1875-1909-en-evertje-van-de-kolk-1887-1974/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-alberta-hendrika-coenen-1907/.
  5. Moeder Evertje was na het overlijden van Andries opnieuw getrouwd.
  6. Hij was een broer van Alberta Hendrika en getrouwd met Wilhelmina Jansen (1908-1984). Dit echtpaar ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Dorpsstraat te Slijk-Ewijk.