Home » Genealogie » Huwelijksakte van Antonie van Meerten (1895-1946) en Teuna Breeman (1893-1976)

Huwelijksakte van Antonie van Meerten (1895-1946) en Teuna Breeman (1893-1976)

Huwelijksakte van Antonie van Meerten (1895-1946) en Teuna Breeman (1893-1976) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Naaldwijk.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Antonie van Meerten (1895-1946) en Teuna Breeman (1893-1976) weergegeven.1 Op 22 februari 1923 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Naaldwijk om een huwelijk aan te gaan.

Antonie van Meerten was zeven en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij was geboren te Lienden en woonachtig te ’s-Gravenzande.2 Antonie was de meerderjarige zoon van wijlen Cornelis van Meerten (1850-1898) en Anna van Alfen (1868-1944). Anna was zonder beroep en woonachtig te Tiel.

Teuna Breeman was negen en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Ooltgensplaat en woonachtig te Naaldwijk. Teuna was de meerderjarige dochter van Cornelis Breeman (1863-1950) en Lena de Vos (1863-1943). Cornelis was negen en vijftig jaar oud en arbeider van beroep. Lena was negen en vijftig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar woonde te Naaldwijk.

Beide ouders van Teuna en de moeder van Antonie gaven toestemming tot dit huwelijk. Vermoedelijk was de laatste niet aanwezig omdat er een extract wordt overhandigd uit het register van huwelijkstoestemmingen van de gemeente Tiel. De huwelijksafkondiging heeft onverhinderd plaatsgevonden te Naaldwijk en ’s-Gravenzande op zaterdag 10 februari 1923. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Cornelis van Meerten (1890-1956), twee en dertig jaar oud, landarbeider van beroep, woonachtig te Naaldwijk en een broer van de bruidegom.
  2. Marinus van Meerten (1887-1948), vijf en de dertig jaar oud, landarbeider van beroep, woonachtig te ’s-Gravenzande en een broer van de bruidegom.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Naaldwijk, huwelijksakten, 1923, aktenummer 6. Te raadplegen via de website van Erfgoed Westland: www.erfgoedwestland.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-antonie-van-meerten-1895-1946/.