Home » Genealogie » Huwelijksakte van Aaldert Marius van Meerten (1905-1934) en Krijntje Adriaantje van Neerbos (1909-?)

Huwelijksakte van Aaldert Marius van Meerten (1905-1934) en Krijntje Adriaantje van Neerbos (1909-?)

Huwelijksakte van Aaldert Marius van Meerten (1905-1934) en Krijntje Adriaantje van Neerbos (1909-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte weergeven van Aaldert Marius van Meerten (1905-1934) en Krijntje Adriaantje van Neerbos (1909-?).1 Zij verschenen op 15 mei 1931 voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om in het huwelijk te treden. Aaldert Marius van Meerten was zes en twintig jaar oud en van beroep koopman.2 Hij was geboren een woonachtig te Lienden en een meerderjarige zoon van Arie van Meerten (1862-1964) en Maartje Maria van Eck (1864-1931). Arie was negen en zestig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Lienden en Maartje Maria was al overleden.

Krijntje Adriaantje van Neerbos was een en twintig jaar oud en zonder beroep.3 Ze was geboren en woonachtig te Kesteren en meerderjarige dochter van Wijnand van Neerbos (1872-1961) en Johanna Willemina van Ingen (1882-1945). Wijnand was acht en vijftig jaar oud en steenfabrieksarbeider van beroep en Johanna Willemina was acht en veertig jaar oud en zonder beroep.

De vader van de bruidegom en de ouders van de bruid waren aanwezig op de bruiloft en verklaarden toestemming te geven tot dit huwelijk. Bruid en bruidegom hebben alle gegevens die nodig zijn om te komen tot een huwelijk overhandigd aan de ambtenaar. Daaronder viel beider geboorteakten en de overlijdensakte van de moeder van de bruidegom. Na de afkondiging in Kesteren en Lienden van het voorgenomen huwelijk, op 2 mei 1931, zijn geen bezwaren gekomen tegen het voorgenomen huwelijk.

Er waren twee getuigen aanwezig: (1) Arend Arends (1883-1956), zeven en veertig jaar oud en gemeentebode van beroep, en (2) Frederik van Stralen (1907-1935), drie en twintig jaar oud en broodbakker van beroep. Beide getuigen woonden in Kesteren.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1931, aktenummer 15. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-aaldert-marius-van-meerten-1905-1934/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-krijntje-adriaantje-van-neerbos-1909/.