Home » Genealogie » Het gezin van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946) en Peter Jan van Wijk (1875-1944) in het Bevolkingsregister van Zoelen – Tweede inschrijving

Het gezin van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946) en Peter Jan van Wijk (1875-1944) in het Bevolkingsregister van Zoelen – Tweede inschrijving

In het Regionaal Archief Rivierenland is het Bevolkingsregister van de Gemeente Zoelen van 1921-1936 te vinden. Het gezin van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946) en Peter Jan van Wijk (1875-1944) is te vinden op bladzijde 250-479 en wordt hierboven weergegeven. We volgen de registratie hieronder.1

Het hoofd van het gezin is Peter Jan van Wijk. Hij is mannelijk en geboren op 23 april 1875 te Zoelen. Peter Jan was qua kerkgenootschap Nederlands Hervormd en van beroep landarbeider. Het gezin woonde aan de Uiterdijk 246, later werd dat nummer 267. Zijn vrouw was Jantje Paulina van Meerten. Zij is vrouwelijk en geboren op 13 oktober 1874 te Ingen. De zoon van dit echtpaar was Marinus Teunis van Wijk. Hij was mannelijk en geboren op 6 januari 1912 te Zoelen. Hij was ten tijde van de registratie enigst kind. Dat zou hij ook blijven. Marinus Teunis heeft zijn zusje die in de babyjaren (1910) is overleden nooit gekend.

Voetnoten

  1. Bron: Archief van het gemeentebestuur van Zoelen, 1811-1945, Bevolkingsregister van de gemeente Zoelen 1921-1936 (dorp Zoelen), bladnummers 250-479. Te raadplegen via de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.