Home » Genealogie » Het eenentachtigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het eenentachtigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het éénentachtigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1964. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Johanna van Meerten

Op bladzijde 40 en 41 worden drie kwartierstaten weergegeven waarin de naam ‘Van Meerten’ in voor komt.1 Het gaat om die van Lodewijk van Brakell, drost ter Lede. Het wapenbord heeft in de kerk van Lienden gehangen. Die van Willem Frederik van Brakell waarvan het wapenbord in de Kloosterkerk te ’s-Gravenhage heeft gehangen. En die van Johan van Brakell (die in 1680 gestorven is) uit de kerk van Heerjansdam. De namen Brakell – Tempier – Meerten – Bos komen in alle kwartierstaten terug. Het gaat dan om Johan van Brakell die getrouwd was met Johanna van Meerten en daarna om Lodewijk van Brakell die getrouwd was met Catharina Tempier. De wapenborden zijn dus verbonden aan deze tak van Van Brakell.

Voetnoten

  1. Het betreft het tweede nummer van de eenentachtigste jaargang.