Home » Genealogie » Grafsteen van Theodora Adriana van Meerten (1920-2006) en Jan Willem Mauritz (1923-2002)

Grafsteen van Theodora Adriana van Meerten (1920-2006) en Jan Willem Mauritz (1923-2002)

Grafsteen van Theodora Adriana van Meerten (1920-2006) en Jan Willem Mauritz (1923-2002). Foto genomen door Jan van Meerten op 18 mei 2021.

Hierboven wordt de grafsteen van Jan Willem Mauritz (1923-2002) en Theodora Adriana van Meerten (1920-2006) weergegeven. Jan Willem Mauritz werd op 4 januari 1923 geboren en is overleden op 6 oktober 2002. Hij was de zoon van Johannis Mauritz (1886-1947) en Maria Wilhelmina van Eck (1890-1958) De grafsteen is geplaatst ‘Ter nagedachtenis aan mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, groot- en overgrootvader’. Daar boven staat Psalm 51:1 (berijmd). In de berijming van 1773 luidt deze psalm als volgt1:

“Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed;
Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden;
Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden:
Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet.
Ai, was mij wel van ongerechtigheid;
Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden;
Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit,
En reinig mij van al mijn vuile zonden.”

Theodora Adriana van Meerten werd op 5 september 1920 geboren en is op 23 augustus 2006 overleden. Zij was een dochter van Ruth van Meerten (1886-1948) en Klasina van Dee (1891-1967).2 Boven haar staat de tekst: ‘en onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder’. Helemaal onderaan de grafsteen wordt verwezen naar 2 Timotheüs 2:19. In de Statenvertaling wordt deze tekst als volgt weergegeven:

“Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen die Zijne zijn; en: Een iegelijk die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.”

Het echtpaar ligt begraven aan de Algemene Begraafplaats Markstraat te Kesteren. Het graf heeft de plaatsaanduiding 2194.3

Extra foto’s

Foto 1.
Foto 2.

Voetnoten

  1. Deze psalm is te zingen via de website Psalmboek: https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=51#psvs.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1886-1948-en-klasina-van-dee-1891-1967/.
  3. Meer informatie is hier te vinden: https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/167216/261463/Theodora-Adriana-van-Meerten-1920-2006.