Home » Genealogie » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 4

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 4

“Noteeren dat sij eerst gescheeven hebben van Braeckel als Staesken getrouwt met Catharina van polanen op Pag: deses 2. Toen van Braeckel als Dirk 2de tot den Braekel getrouwt met Petronella Vijgh op Pag: 7 daarna van Brakel als Dirk zoon van Dirk 2de tot den Brakel voort: op Pag: 9 En Eijndelijk van Brakell als Dirk 5de tot den Brakell op Pag: 10.

In De acte als vaandrig van koning William in dato 3 Junij 1698 voor Jacob van Brakell word hij geschreeven Jacob Braekel in de acte van de generaal Kogel voor hem als capitein word hij geschreeven Jacob van Braekel in dato 14 Maart 1704 in alle sijne verdere acten tot die van Lt generaal toe in dato 15 Jan. 1748 word hij geschreeven Jacob van Brakel hij selfs teekent sijn legimints paspoort J: v Brakell.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?