Home » Genealogie » Geboorteakte van Johannis van Meerten (1909-1909)

Geboorteakte van Johannis van Meerten (1909-1909)

Geboorteakte van Johannis van Meerten (1909-1909) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Op 5 maart 1909 deed Jan Willem van Meerten (1878-1944) aangifte van de geboorte van zijn zoon.1 Hij was een en dertig jaar oud en woonde in Opheusden. Hij woonde op huisnummer 47. Hij gaf aan dat Johannis op 5 maart 1909 om half acht in de ochtend geboren is uit zijn echtgenote Teuntje Wevers (1887-1967).2 Teuntje oefende geen beroep uit. Jan Willem had twee getuigen meegebracht: (1) Hannes Wevers (1859-1931), schoonvader van de aangever, negen en veertig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Gerrit Gerritsen (1881-1964), zwager van de aangever, acht en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Gerrit was in 1903 in het huwelijk getreden met Meggel van Meerten (1881-1907), de zus van de aangever.3 Beide getuigen woonden in Opheusden. Johannis was samen met Bertus een tweeling.4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1909, aktenummer 19. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
  3. Zie hier voor het parenteel van dit echtpaar: https://oorsprong.info/parenteel-van-meggel-van-meerten-1881-1907-en-gerrit-gerritsen-1881-1964/.
  4. Bertus werd een half uur eerder geboren. Zie hier zijn geboorteakte: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-bertus-van-meerten-1909-1909/.