Home » Genealogie » Geboorteakte van Jan van Meerten (1898-?)

Geboorteakte van Jan van Meerten (1898-?)

Geboorteakte van Jan van Meerten (1898-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jan van Meerten (1898-?) weergegeven.1 Op 24 januari 1898 verscheen Jan van Meerten (1859-1930) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Jan was zeven en dertig jaar oud en spoorwegarbeider van beroep. Hij verklaarde dat Jan junior geboren is op 22 januari 1898 om vier uur in de middag. Zijn moeder was Mijntje van der Linden (1864-1932), zonder beroep.2 Het echtpaar woonde te Hemmen in huis nummer drie. Jan had twee getuigen meegebracht: (1) Boudewijn Wilhelmus Derk van den Hof (1872-1950), vijf en twintig jaar oud, warmoezenier van beroep en woonachtig te Hemmen, en (2) Arie Romein (1873-1941), vier en twintig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Zetten.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Hemmen, geboorteakten, 1898, aktenummer 1. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1859-1930-en-mijntje-van-der-linden-1864-1932/.