Home » Genealogie » Geboorteakte van Jan van Meerten (1821-1866)

Geboorteakte van Jan van Meerten (1821-1866)

Geboorteakte van Jan van Meerten (1821-1866) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jan van Meerten (1821-1866) weergegeven.1 Op 17 december 1821 om elf uur verscheen Albertus de Ruijter (±1800-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Utrecht. De ambtenaar in functie was burgemeester Rudolph Abraham Schutt (1747-1829). Albertus was een en twintig jaar oud, opperman van beroep en woonachtig aan de Groenesteeg te Utrecht. Hij verklaarde dat Jan op 14 december 1821 om elf uur in de ochtend is geboren. De naam van zijn moeder was Elizabeth van Meerten (1799-1890), één en twintig jaar oud, werkster van beroep, geboren te Lienden en woonachtig aan de Lange Smeesteeg. Hij heeft de verklaring gedaan samen met: (1) Cornelis Frannenhuijsen (±1787-?), vier en dertig jaar oud, stukadoor van beroep en woonachtig in de Briettesteeg te Utrecht, en (2) Dirk Borgens (±1773-?), acht en veertig jaar, paruikmaker van beroep en woonachtig in de ABC straat te Utrecht. De aangever en getuigen konden niet schrijven en daarmee ook de akte niet ondertekenen.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Geboorteakten, 1821, aktenummer 1309. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.