Home » Genealogie » Geboorteakte van Hendrik Jan Vermeer (1914-1976)

Geboorteakte van Hendrik Jan Vermeer (1914-1976)

Geboorteakte van Hendrik Jan Vermeer (1914-1976) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen.

Hierboven wordt de geboorteakte van Hendrik Jan Vermeer (1914-1976) weergegeven.1 Op 23 november 1914 verscheen Hendrik Jan Vermeer (1884-1957) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Hendrik Jan was dertig jaar oud, stoffeerder van beroep en woonachtig te Schoten. Hij verklaarde dat Hendrik Jan op 22 november 1914 om vijf uur in de ochtend geboren is. Zijn moeder was Teuntje van Meerten (1884-?), zonder beroep.2 Het kind is geboren te Hemmen in huisnummer drie.3 Hendrik Jan had twee getuigen meegebracht: (1) Jan van Meerten (1859-1930)4, vijf en vijftig jaar oud en stationsarbeider van beroep, en (2) Gerrit Hakken (1861-1945), twee en vijftig jaar oud en veldwachter van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Hemmen, geboorteakten, 1914, aktenummer 4. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-teuntje-van-meerten-1884-en-hendrik-jan-vermeer-1884-1957/.
  3. Waarschijnlijk bij de ouders van Teuntje, die te Hemmen woonden.
  4. Jan was de schoonvader van Hendrik Jan.