Home » Genealogie » Geboorteakte van Gerritje Johanna Langboom (1905-1964)

Geboorteakte van Gerritje Johanna Langboom (1905-1964)

Geboorteakte van Gerritje Johanna Langboom (1905-1964) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gerritje Johanna Langboom (1905-1964) weergegeven.1 Op 20 maart 1905 verschijnt Leendert Langboom (1876-1958)2 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Leendert was acht en twintig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Gerritje Johanna op 18 maart 1905 om twee uur in de middag is geboren. De naam van haar moeder was Gerritje Zaaijer (1879-1912), zonder beroep. Leendert had twee getuigen meegebracht: (1) Hendrik Melchior van Hattem, vier en zestig jaar oud en landbouwer van beroep, en (2) Jacobus Philip van der Ros (1867-1931), vijf en dertig jaar oud en ambtenaar ter secretarie van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1905, aktenummer 37. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Leendert Langboom was de kleinzoon van Cornelis Langboom (1798-1868) en Helena van Meerten (1802-1890).