Home » Genealogie » Geboorteakte van Fredrik van Meerten (1835-1845)

Geboorteakte van Fredrik van Meerten (1835-1845)

Geboorteakte van Fredrik van Meerten (1835-1845) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Fredrik van Meerten (1835-1845) weergegeven.1 Op 15 mei 1835 om tien uur in de ochtend verscheen Gerrit van Meerten (1802-1846) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar in functie was burgemeester Aart Verbrugh (1772-1846). Gerrit was vier en dertig jaar oud en arbeider te Lienden. Hij verklaarde dat Fredrik op 14 mei 1835 om vijf uur in de ochtend is geboren. De naam van zijn moeder is Gijsbertje2 van Merkesteijn (1803-1870).3 Gerrit had twee getuigen meegebracht: (1) Cornelis van Muiswinkel (1778-1860), zes en vijftig jaar oud en herbergier van beroep, en (2) Aart van Ewijk (1780-1863), vier en vijftig jaar oud en herbergier van beroep. Gerrit verklaarde da akte niet te kunnen ondertekenen omdat hij de schrijfkunst niet machtig was.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1835, aktenummer 41. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Gijsje genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerrit-van-meerten-1802-1846-en-gijsbertje-van-merkesteijn-1803-1870/.