Home » Genealogie » Geboorteakte van Bertus van Meerten (1911-1999)

Geboorteakte van Bertus van Meerten (1911-1999)

Geboorteakte van Bertus van Meerten (1911-1999) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Bertus van Meerten (1911-1999) weergegeven.1 Op 20 mei 1911 deed Jan Willem van Meerten in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van zijn zoon Bertus. Jan Willem was drie en dertig jaar oud en sigarensorteerder van beroep. Hij woonde in Opheusden. Bertus werd geboren op 19 mei 1911 in de middag om vijf uur. Zijn moeder was Teuntje Wevers.2 Teuntje oefende geen beroep uit. De aangifte werd gedaan samen met twee getuigen: (1) Hannes Wevers (1859-1931), schoonvader van de aangever, oud twee en vijftig jaar en arbeider van beroep, en (2) Gerrit Gerritsen (1881-1964), zwager van de aangever, dertig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Gerrit was in 1903 getrouwd met Meggel van Meerten (1881-1907).3 Beide getuigen woonden in Opheusden. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Bertus op 21 juli 1945 te Meerkerk trouwde met Neeltje Cornelia Maria Buizert (1911-1987).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1911, aktenummer 39. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zie hier voor het parenteel van dit echtpaar: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
  3. Zie voor het parenteel van Gerrit en Meggel hier: https://oorsprong.info/parenteel-van-meggel-van-meerten-1881-1907-en-gerrit-gerritsen-1881-1964/.