Home » Genealogie » Fiche van de doopinschrijving van Peter van Homoet (1708-?)

Fiche van de doopinschrijving van Peter van Homoet (1708-?)

Hierboven wordt het fiche van de doopinschrijving van Peter van Homoet (1708-?) weergegeven.1 Peter werd gedoopt op 22 juli 1708 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Zijn vader was Cornelis Jansen 2 (?-?) en zijn moeder was Willemken van Meerten (1667-?).3 Als doopgetuige was de vader aanwezig. Het zijn de fiches van ds. Knipscheer. Onderaan de pagina staat: “Vgl. op 7 september 1704.”

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, Doopboek, 1662-1690. Kopie van zgn. 14 “fiches van ds. Knipscheer”. RBS 1055.8, deel I, p. 241.
  2. Ook wel Cornelis Jansen van Homoet of Cornelis van Homoet genoemd.
  3. Ook wel Willemken Adriaensen van Meerten, Wilmken van Meerten of Willemken Adriaensen genoemd.