Home » Genealogie » Fiche van de doopinschrijving van Anneken van Homoet (1699-?)

Fiche van de doopinschrijving van Anneken van Homoet (1699-?)

Hierboven wordt het fiche van de doopinschrijving van Anneken van Homoet (1699-?) weergegeven.1 Anneken werd gedoopt op 11 juni 1699 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Haar vader was Cornelis van Jansen Homoet2 (?-?) en haar moeder was Willemken Adriaensen van Meerten (1667-?).3 Als doopgetuige was de vader aanwezig. Het zijn de fiches van ds. Knipscheer.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, Doopboek, 1662-1690. Kopie van zgn. 14 “fiches van ds. Knipscheer”. RBS 1055.8, deel I, p. 187.
  2. Ook wel Cornelis Jansen of Cornelis van Homoet genoemd.
  3. Ook wel Willemken Adriaensen, Wilmken van Meerten of Willemken van Meerten genoemd.