Home » Genealogie » Fiche van de doopinschrijving van Adriaentjen van Meerten (1687-?)

Fiche van de doopinschrijving van Adriaentjen van Meerten (1687-?)

Hierboven wordt het fiche van de doopinschrijving van Adriaentjen van Meerten (1687-?) weergegeven.1 Adriaentjen werd gedoopt op zaterdag 9 oktober 1687 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Haar vader was Jacob van Meerten2 (1648-?) en haar moeder Hendersken van Roothuijsen (?-?).3 Als doopgetuige was de vader aanwezig. Het zijn de fiches van ds. Knipscheer. Onderaan het fiche staat: “Vgl. op 27 juni 1675 en 29 aug. 1680.”

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, Doopboek, 1662-1690. Kopie van zgn. 14 “fiches van ds. Knipscheer”. RBS 1055.8, deel I, p. 132.
  2. Hier geschreven als Vermeerten.
  3. Ook wel Hendricksken Petersen van Roothuijsen of Hendersken Petersen genoemd.