Home » Genealogie » Erkenningsakte van Johanna Everdina de Ridder (1899-?)

Erkenningsakte van Johanna Everdina de Ridder (1899-?)

Erkenningsakte van Johanna Everdina de Ridder (1899-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de erkenningsakte van Johanna Everdina de Ridder (1899-?) weergegeven.1 Op 28 september 1899 verschenen Johannes Arie de Ridder (1852-1950) en Evertje van Meerten (1862-1942) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.2 Johannes Arie was vijf en vijftig jaar oud en loswerkman van beroep. Evertje was vijf en veertig jaar oud en zonder beroep. Zij verklaarden Johanna Everdina te willen erkennen als kind. Johanna Everdina is geboren op 28 januari 1899 te Rotterdam.3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, geboorteakten, 1907, aktenummer 10244. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-evertje-van-meerten-1862-1942-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-everdina-de-ridder-1899/.