Home » Genealogie » Doopinschrijving van Willem van Meerten (1705-?)

Doopinschrijving van Willem van Meerten (1705-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Willem van Meerten (1705-?) weergegeven.1 Willem werd op 11 november 1705 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Johan van Meerte en Catharina van Viane. Als doopgetuigen waren de echtparen Willem van Viane en Elisabeth van Meerte2 en Lambertig van Meerte en Elisabet Pompe3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 737. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Zij waren de schoonouders van Johan, de ouders van Catharina.
  3. Zij waren resp. broer en schoonzus van Johan.