Home » Genealogie » Doopinschrijving van Rachel van Amerongen (1717-?)

Doopinschrijving van Rachel van Amerongen (1717-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Rachel van Amerongen (1717-?) weergegeven.1 Rachel werd op 15 augustus 1717 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Jan Amerongen en Maria van Maerten. Als doopgetuigen was Jacoba Antonia Amerongen2 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 25. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Vermoedelijk was zij een zus van Jan.