Home » Genealogie » Doopinschrijving van Maria Brouwer (1659-1731)

Doopinschrijving van Maria Brouwer (1659-1731)

Doopinschrijving van Maria Brouwer (1659-1731). Maria werd op 26 oktober 1659 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem.1 Zij was een dochter van Adriaan Brouwer en Mayke (Adriaans). Als getuige was Jos Brouwer aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 388. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Vermoedelijk een broer van Adriaan.