Home » Genealogie » Doopinschrijving van Lambertus van Herwijnen (1731-?)

Doopinschrijving van Lambertus van Herwijnen (1731-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Lambertus van Herwijnen (1731-?) weergegeven.1 Lambertus werd op 11 juli 1731 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Piter van Herwijne en Johanna van Meerten. Als doopgetuigen waren Lambert van Meerten2 en Beatrix de la Bare3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 117. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was de broer van Johanna.
  3. Of en hoe zij verwant is aan de dopeling is mij (nog) niet bekend.