Home » Genealogie » Doopinschrijving van Lambertus van Amerongen (1721-1749)

Doopinschrijving van Lambertus van Amerongen (1721-1749)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Lambertus van Amerongen (1721-1749) weergegeven.1 Lambertus werd op 30 november 1721 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Johan Ameronge en Maria van Maerten. Als doopgetuigen was het echtpaar Adriaan van Maerte en Jenneke Holster2 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 51. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Zij waren resp. de broer en schoonzus van Maria.