Home » Genealogie » Doopinschrijving van Lambertus van Amerongen (1720-<1721)

Doopinschrijving van Lambertus van Amerongen (1720-<1721)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Lambertus van Amerongen (1720-<1721) weergegeven.1 Lambertus werd op 27 oktober 1720 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Jan Ameronge en Maria van Meerte. Als doopgetuigen was het echtpaar Johannes van Meerte en Maria Brouwer2 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 45. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. De vader en moeder van Maria.