Home » Genealogie » Doopinschrijving van Johanna van Meerten (1698-?)

Doopinschrijving van Johanna van Meerten (1698-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Johanna van Meerten (1698-?) weergegeven.1 Johanna werd op 2 maart 1698 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Willem van Meerten en Margriet Holthuijsen. Als doopgetuige was Aplonia van Meerten2 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 677. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Zij was de zus van Willem.