Home » Genealogie » Doopinschrijving van Johanna van Meerten (1695-?)

Doopinschrijving van Johanna van Meerten (1695-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Johanna van Meerten (1695-?) weergegeven.1 Johanna werd op 20 februari 1695 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Willem van Maerten en Margrita van Holthuizen. Als doopgetuigen was het echtpaar Adriaan Noorthoorn en Apollonia van Maerten2 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 656. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Zij waren resp. de zwager en de (jongere) zus van Willem.