Home » Genealogie » Doopinschrijving van Johanna Storm (1786-1841)

Doopinschrijving van Johanna Storm (1786-1841)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Johanna Storm (1786-1841) weergegeven.1 Zij werd gedoopt op 12 februari 1786 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Zoelen. Johanna was een dochter van Hendrik Storm (?-?) en Herremijntje van Hemert (?-?). Zij was geboren op 5 februari 1786. Als getuige was Stijntje van Hemert aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zoelen, Doopboek, 1772-1812, Arnhem RBS 1862, p. 43. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Beter is daarom de versie die verkrijgbaar is via het Regionaal Archief Rivierenland: www.rariverenland.nl.
  2. Mogelijk de zus van Herremijntje.